PLAATS RELICT

ARCHEOLOGISCH SPEURWERK

Welkom

Welkom bij Plaats Relict, het adres voor maatgerichte oplossingen binnen de AMZ, waaronder verwerking en presentatie van archeologische data in GIS, determinatie en analyse van laat- en post-middeleeuwse vondstcomplexen, alsook de uitvoering, uitwerking en rapportage van archeologisch veldonderzoek.

Bureauonderzoek

De eerste stap in het moderne archeologisch onderzoek is doorgaans het bureauonderzoek. Plaats Relict heeft ruime ervaring op dit terrein en kent daardoor de weg naar de betrokken instanties. Het is de ambitie van Plaats Relict om niet alleen een op maat gesneden advies mee te geven, maar ook om de grondeigenaar te voorzien van een interessante samenvatting van het gebruik van zijn/haar perceel door het verleden heen. Veel opdrachtgevers ervaren een goed leesbaar bureauonderzoek als een belangrijke verrijking met betrekking tot de beleving van hun eigendom.

Veldwerk

Plaats Relict kan bogen op meer dan twintig jaar veldwerkervaring, waarbij het accent ligt op de archeologie van steden en nederzettingen in de Late Middeleeuwen (ca. 1000-1500) en de Nieuwe Tijd (ca. 1500 tot heden). Maar ook de Préhistorie en de Vroege Middeleeuwen zijn ruim vertegenwoordigd in het portfolio van Plaats Relict.

Uitwerking

De uitwerking, rapportage en opmaak van rapporten zijn bij Plaats Relict in vertrouwde handen. In de laatste jaren heeft Plaats Relict daarnaast veel ervaring opgedaan met de uitwerking van 'oud onderzoek'. De ruwe veldgegevens van opgravingen uit het verleden werden daarbij geanalyseerd, bewerkt en beschreven. Van rapportonderdeel tot complete rapportage.

Vondstanalyse

Plaats Relict verzorgt op verzoek de determinatie, datering en sociaal-economische analyse van keramiek- en glasvondsten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, alsmede tabakspijpen. Ook gebruiksvoorwerpen van andere materialen kunnen worden gedetermineerd en gedateerd. Plaats Relict kan voor u de gehele keten van vondstverwerking verzorgen, van determinatie via tekening/fotografie naar vondstencatalogus.

pasglas

3D-reconstructie

Door het reconstrueren van de ontbrekende delen van vindplaatsen - zowel ondergronds als bovengronds - als vondstmateriaal biedt Plaats Relict de mogelijkheid om de resultaten van archeologisch onderzoek voor een breder publiek inzichtelijk te maken.

fictief dorpsbeeld door Plaats Relict
3d-model late-medieval dutch house

Fotogalerij

bronzen hinde
detail bronzen hinde

Fraaie detectorvondst van een gegoten bronzen hinde op de locatie van een laat-middeleeuwse terp in Vlaardingen


vondst van vlechtwerk

Tijdens de opgraving in het kader van de Blankenburgverbinding werd vlechtwerk aangetroffen in een overstromingsafzetting uit de Late Middeleeuwen


restanten van het stenen bruggehoofd
restanten van het houten bruggehoofd

Foto links: Restanten van het stenen bruggehoofd dat toegang gaf tot het terrein van vrouwenklooster Bethlehem (1475-1573) aan de Bangert te Blokker

Foto rechts: Restanten van het houten bruggehoofd dat het vrouwenklooster Bethlehem verbond met het dorp Westerblokker


Onderzoek op de begraafplaats van klooster Bethlehem
Werk in uitvoering op perceel 'De Steert'

Foto links: Onderzoek op de kloosterbegraafplaats van vrouwenklooster Bethlehem (1475-1573) aan de Bangert te Blokker

Foto rechts: Werk in uitvoering op perceel 'De Steert', dat na de kloosterperiode in handen kwam van de familie Balk


Beerputten Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht
Beerputten Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht
Funderingen Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht
Beerput Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht

Complexe situatie met funderingen, bestrating, water- en beerputten aan de Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht


Opgraving op de achterzijde van een perceel aan de Laat te Alkmaar

Tuinmuur/perceelscheiding op de achterzijde van een perceel aan de Laat te Alkmaar


Overzicht Schoutenstraat Alkmaar 2014

Overzicht op de opgraving aan de Schoutenstraat te Alkmaar

Nieuws

Verwacht: Dit najaar komt naar verwachting het lang verwachtte rapport over de Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht van de drukker!!!

Contact

Plaats Relict
Sandepark 33
1759 NL Callantsoog
Telefoon: 0031-224583801
Mobiel: 0031-614803369
mail naar: info@plaatsrelict.nl

Bekijk Linked-In Profiel
Bekijk Facebook Profiel